MALMSTENS VERKSTAD AB

Underleverantör av tyngre produkter inom svetsning, robotsvetsning,
maskinbearbetning i arborrverk, fleroperationsmaskiner.

Om vårt företag

Vi är ett svets- och maskinbearbetande företag som idag har ca 40 anställda och en omsättning på ungefär 90 miljoner svenska kronor om året.
Vi behandlar lika gärna produkter som kunden tillhandahåller (exempelvis gjutna detaljer) som vi själva svetsar och bearbetar produkterna från grunden innan leverans.

Tunga detaljer är inget problem!

Vår maskinpark är speciellt anpassad för tyngre detaljer, vi hanterar ämnesvikter upp till 10 ton utan svårighet.
Vi använder vår monteringsavdelning även till montering av större produkter, speciellt i samband med hydraulik.
Bearbetningen av de större detaljerna sker i arborrverk medan den mindre detaljerna huvudsakligen behandlas i fleroperationsmaskiner.

Svetsning i robot och manuellt

Till svetsavdelningen tar vi emot många arbeten som kräver licenssvetsning. Plåtarnas tjocklek kan gå ända upp till 200 mm.
För att göra våra svetsarbeten så kvalitativa som möjligt har vi ett flertal programmerbara svetslägeställare utplacerade på våra svetsplatser.