Bild över Malmstens lokaler

Kvalité och Miljö

Kvalitet och miljö är två nyckelord för oss på Malmstens Verkstad. Därför är vi certifierade enligt såväl ISO 9001: 2015 (kvalitet) och ISO 14001: 215 (miljö).

Certifikaten är ett kvitto på att vi jobbar systematiskt med frågorna och att vi har god kontroll över vår verksamhet.

Vi är också certifierade enligt ISO 3834-2, en omfattande kvalitetssäkring av vår svetsverksamhet.

Bild på Malmstens certifikat. Företaget är certifierade enligt såväl ISO 9001: 2015 (kvalitet) som ISO 14001: 215 (miljö).